Przydomowe oczyszczalnie ścieków

przydomowe_oczyszczalnie Ekologiczne przydmowe oczyszczalnie ścieków Ekologiczne oczyszczalnie ścieków ostatnimi czasy stale zyskują na popularności. Dbałość o środowisko naturalne, względy ekonomiczne oraz uniwersalność są ich największymi atutami. Firma Rosłan DOM oferuje najnowocześniejsze przydomowe oczyszczalnie ścieków, separatory tłuszczów i węglowodorów, zsypy budowlane, biopreparaty, czyli wszystko to, co jest niezbędne, aby oczyścić ścieki w budownictwie mieszkaniowym. Nasze wyroby posiadają znak CE i spełniają europejskie normy zharmonizowane: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3:2007+A1:2009. Proponowane przez nas ekologiczne oczyszczalnie ścieków to inwestycje długoterminowe, które mogą być zlokalizowane w każdych warunkach glebowo - wodnych. Nastawienie na jakość i odpowiednie dopasowanie do warunków gruntowych gwarantuje, że oferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków będą urządzeniami trwałymi i niezawodnymi oraz spełniającymi wszelkie oczekiwania użytkowników. Jak działa przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi doskonałe rozwiązanie do celów neutralizacji ścieków, wytwarzanych w domach wolnostojących (jednorodzinnych) lub w małym zgrupowaniu budynków. W przydomowych oczyszczalniach ścieków oczyszczanie następuje w dwóch etapach:

  • Oczyszczanie mechaniczne i beztlenowe (przy pomocy bakterii beztlenowych),
  • Oczyszczanie tlenowe (przy pomocy bakterii tlenowych).

Pierwszy etap oczyszczania następuje w osadniku gnilnym lub osadniku Imhoffa, polega na wprowadzeniu do osadnika nieczystości, które są najpierw mechanicznie rozdzielane (przy pomocy grawitacji) na osad cięższy od wody oraz zawiesinę lżejszą od wody (najczęściej z tłuszczy). Osad ulega procesowi fermentacji, w której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Osadniki są zwykle złożone z dwóch, trzech lub więcej komór które są ułożone w poprzek osadnika (z wyjątkiem jednokomorowych osadników Imhoffa). Realizację komór przeprowadza się po przez zastosowanie przegród prostopadłych do osi zbiornika. Przegrody mają za zadanie nie przedostawanie się dalej osadów oraz zawiesin. Ewentualne przedostanie się zanieczyszczeń stałych powoduje zamulenie i utratę wydajności oczyszczalni. Pierwszy etap powinien trwać co najmniej 72 godziny co powoduje że wielkość osadnika glinowego jest uzależniona od dobowej ilości ścieków.

Drugim etapem jest oczyszczanie tlenowe które może być przeprowadzone z użyciem urządzeń napowietrzających lub z udziałem drenażu. Pierwszy wariant wymaga zastosowania kompresora co wiąże się ze kosztami energii lecz jednocześnie zwiększa się dobowa sprawność oczyszczalni i oczyszczoną wodę można odprowadzić do studni chłonnej lub wód powierzchniowych co powoduje że wymiary całej instalacji są stosunkowo niewielkie. Drugi wariant nie potrzebuje energii lecz wymaga znacznej powierzchni na drenaż rozsączający oraz sprawność dobowa jest mniejsza w porównaniu z wariantem pierwszym.

Po pierwszym etapie oczyszczania uzyskuje się 60% redukcję zanieczyszczeń, natomiast po drugim etapie 90% redukcję zanieczyszczeń.

Warunkiem koniecznym do prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach:

  • Okresowa kontrola składu odpływu,
  • Kontrola indeksu osadu czynnego,
  • Odpowiednia regulacja natlenienia,
  • Uzupełnianie kultur mikroorganizmów,
  • Usuwania osadu i kożucha z osadnika.

Proponowane przez firmę Rosłan DOM przydomowe oczyszczalnie ścieków produkowane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie i wysokogatunkowe materiały, a ich największe atuty to przede wszystkim: bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Galeria zdjęć