Pompy ciepła

pompy_ciepla Pomp ciepła - źródło taniej energii cieplnej

Pompy ciepła stały się bardzo popularną inwestycją w ostatnich latach, głównie dlatego że jest to system produkujący energie cieplną bardzo niskim kosztem, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań w postaci pieców grzewczych. Zasada działania pompy ciepła opiera się na "wypompowaniu" z otoczenia ciepła o niskiej temperaturze (z gruntu, wody lub powietrza na zewnątrz budynku) przy jednoczesnym podniesieniu temperatury czynnika roboczego, celem oddania ciepła do ogrzewanego pomieszczenia. Ten system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i niezawodny. Sam proces przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.

Każde gospodarstwo domowe, wykorzystujące pompę ciepła ma swój nieoceniony udział w ochronie środowiska naturalnego, ponieważ nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. System oparty na wytwarzaniu energii za pomocą pompy ciepła nie wymaga budowy komina. Ciepło z ziemi pobierane jest przez czynnik roboczy (który cyrkuluje w poziomym wymienniku ciepła) i dostarczane jest do pompy ciepła. Tam jego temperatura jest podwyższana i dalej wykorzystywana do ogrzewania i produkcji centralnej wody użytkowej. Pompa ciepła dostarcza kilkakrotnie więcej energii niż pobiera. Dostarczony 1 kW energii elektrycznej jest przetwarzany na 3-6 kW energii cieplnej.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła można sklasyfikować według różnych kryteriów. Najważniejsze jest jednak to, z jakiego otoczenia pompa pobiera ciepło i w jaki sposób przekazuje je do pomieszczeń. Najczęściej używanymi pompami są:

  • Gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie skraplanie),
  • Wodne (woda/woda, woda/powietrze),
  • Powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze).
W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:
  • Elektryczne,
  • Plejowe,
  • Gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).

Dobór źródła zasilania ma nie tylko wpływ na ostateczną ekonomiczność i efektywność rozwiązania (zastosowanie silników gazowych pozwala na dalsze oszczędności dochodzące nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych pomp ciepła), ale również na środowisko (LPG jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż np. olej opałowy).

Dobór pompy ciepła

Pompa ciepła uzyskuje największe skuteczności energetyczne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe). Nowo budowany obiekt powinien posiadać świadectwo energetyczne, z którego można skorzystać przy doborze mocy pompy ciepła. Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu zależy od wielu czynników jak powierzchnia budynku, budowa ścian, ilość i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wiele innych.

Przy projektowaniu systemów grzewczych z pompą ciepła mamy do wyboru kilka rozwiązań:

  • System monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym;
  • System biwalentny alternatywny – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy;
  • System biwalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej włącza się drugie urządzenie i od tej pory obydwa urządzenia pracują równocześnie.

Pompa cieplna z poborem energii z gruntu, podłoża skalnego, powietrza lub wody jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną dla twojego domu nawet w najzimniejsze dni roku.

Pompy ciepła - Galeria zdjęć